Om el-hegn / spændingsgivere

Spændingsgiveren er kernen i dit el-hegn, og vi anbefaler derfor du 'investerer' lidt tid i at vælge det rigtige apparat! Følgende tabel kan hjælpe dig til at bestemme, hvor kraftigt dit hegnsapparat bør være.
Kilometer hegn pr. Joule , impulsenergi.
Elektrisk afledning
Høj Lav

Genstridige dyr 0,5 - 1 km 1 - 2 km
Føjelige dyr 1 - 2 km 2 - 5 km

Eksempel: Til 2km indhegning af får, hvor der er kraftig vegetation og mulighed for flere får i kontakt med hegnet samtidigt (høj elektrisk afledning), skal du bruge en spændingsgiver med mindst 2km/(0,5km/J) = 4 Joule impulsenergi

Hvordan en spændingsgiver fungerer
Hvordan virker en spændingsgiver? En spændigsgiver (oså kaldet hegnsapparat og el-hegn) transformerer lavspænding til højspænding og lagrer en mængde energi (ladeenergi/kapacitet), der afgives som kortvarige højspændingsimpulser (impulsenergi) til hegnet med regelmæssige intervaller. Der findes mange forskellige hegnsapparater at vælge imellem, og de vigtigste parametre for valg af elhegn er - bortset fra prisen - elforsyningen (lysnet, batteri eller solceller), hvilke dyr der skal hegnes, hegnets beskaffenhed og de stedlige forhold, dvs. jordbund og vegetation.

Hvad er impulsenergi? Det er vigtigt at skelne mellem ladeenergi og impulsenergi! Ladeenergien er den mængde energi der er til rådighed i apparatet, mens impulsenergien er den mængde energi der afgives til hegnet. Impulsenergien er mindre end ladeenergien, da der sker et energitab i apparatet, når impulsen frigives til hegnet. Impulsenergi er normalt derfor den mest interessante størrelse, mens ladeenergi ikke er særlig relevant for den praktiske anvendelse af dit el-hegn. Derudover skal man være opmærksom på udgangsspændingen, der er den spændingsforskel hvorved impulsenergien frigives til hegnet. Det fungerer således, at ved en høj udgangsspænding opleves en given impulsenenergi kraftigere end ved en lavere udgangsspænding, hvilket kan illustreres ved følgende eksempel: 2 Joule impulsenergi ved 5000volt udgangsspænding opleves af dyr som et svagere elektrisk stød i forhold til 2 Joule impulsenergi ved 10.000volt udgangsspænding. Derfor skal impulsenergien ses i forhold til udgangsspændingen, og det er dette forhold der ligger til grund for vores anbefalinger om mest effekt for pengene / bedste køb.

Alle vores oplysninger om udgangsspænding og impulsenergi er målt ved 500ohms belastning.

VIGTIGT! Defekte apparter kan resulterer i for kort tid mellem impulserne og i visse tilfælde konstant strøm på hegnet, hvilket kan være fatalt for både mennesker og dyr! Hvis du konstaterer fejl af denne type på dit hegn bør du omgående få dit apparat efterset og/eller repareret.